Janusz Bukowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista psychiatra z wieloletnim
doświadczeniem. Długoletni Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.
Obecnie Ordynator Oddziału Psychosomatycznego w Wysowej.
JANUSZ BUKOWSKI
Prywatny specjalistyczny gabinet lekarza psychiatry
GORLICE
NOWY SĄCZ