Gorlice

ul. Elizy Orzeszkowej 1
(naprzeciwko stacji paliw "Grosar"")
W każdy wtorek od 1400-1800
 
Nowy Sącz

Aleja Stefana Batorego 84/2
W każdy poniedziałek od 1400 - 1800
 
Kontakt i dojazd

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu:  519 - 343 - 026 lub 664 - 290 - 202
Terminy kolejnych przyjęć uzgadnia się bezpośrednio z lekarzem w trakcie wizyty.

W przypadku braku możliwości przybycia na ustalony termin wizyty uprasza się  powiadomić o tym
odpowiednio wcześniej.

Gabinety mieszczą się w 2 miejscach :
JANUSZ BUKOWSKI
Prywatny specjalistyczny gabinet lekarza psychiatry
GORLICE
NOWY SĄCZ