Konsultacje

Ocena stanu zdrowia konsultowanych osób, diagnostyka i leczenie, wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
Konsultacja obejmuje wybór formy leczenia oraz zakres planowanej opieki farmakologicznej.
Leczenie farmakologiczne umożliwia usunięcie przyczyn dolegliwości i złagodzenie objawów.
Pierwsze spotkanie ma na celu przeprowadzenie badania diagnostycznego i ocenę stanu zdrowia,
postawienie rozpoznania i ewentualnie uzgodnienie sposobów i zasad dalszego leczenia.

Leczenie

Kolejne wizyty służą monitorowaniu przebiegu leczenia i skuteczności udzielanej pomocy. Polegają na
badaniu, ocenie efektywności dotychczasowego leczenia, stosowaniu farmakoterapii oraz udzielaniu
wsparcia psychicznego. Proponowane są leki nowej generacji o sprawdzonej klinicznej skuteczności,
niedające uzależnienia i niepowodujące skutków ubocznych jak przy dawnych „psychotropach”.
JANUSZ BUKOWSKI
Prywatny specjalistyczny gabinet lekarza psychiatry
GORLICE
NOWY SĄCZ